Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, alanında uzman bir psikolog ile birlikte kendi iç dünyasını anlamak isteyen bir bireyin yaptığı yolculuktur. Bu yolculukta kişi kendisini anlar, tanır ve hayatta gitmek istediği yolları belirler. Terapi aslında bir sanatsal yaratım süreci gibidir. Terapide kişi geçmişten bu güne dek oluşturduğu “kendi hayatının tablosuna” uzaktan bakar ve bu tabloda neleri değiştirmek istediğine, bu tabloya hangi renkleri ve figürleri eklemek istediğine karar verir. Terapi, bu tablo üzerindeki sürekli bir yaratım sürecidir.

Terapinin bu şekilde işleyebilmesi, güvenli olarak yapılabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için terapinin belirli bir çerçevesi, kuralları vardır. Bu çerçeve terapinin yapılacağı alanın ve süresinin belli olmasını, hangi günlerde terapi yapılacağının net olmasını gerektirir. Terapist ve danışan birlikte hangi gün ve saatlerde görüşeceklerini belirler ve böylece her hafta aynı gün ve saatte terapi gerçekleşir.

 

Terapide Ne Hakkında Konuşulur?

Terapideki süre tamamen başvuran kişiyi anlamak üzere ayrılmıştır. Terapide gizlilik ilkesi esastır ve konuşulanlar sadece terapist-danışan arasında kalır. Danışan terapide istediği her şeyi anlatabilir. Hayatındaki güncel bir problemi, geçmişte kendisini etkileyen bir konuyu, geleceğe dair hedeflerini, korkularını, uykusunda gördüğü rüyaları vb. terapide anlatabilir. Terapist danışanı dinler ve danışana faydalı olacağını düşündüğü noktalarda danışana bazı sorular sorabilir, ona bazı yorumlar yapabilir ve danışanın farkında olmadığı bazı noktaları danışana fark ettirmeye çalışabilir.

Terapi, özünde kişinin kendisi ile buluşması, kendisini tanıması, problemleri üzerinde düşünüp bir çözüm bulması için gerekli ortamı sağlar. Gündelik yaşamımızda her an bilinçdışı savunma mekanizmalarımızı kullanırız; kendimizi güvende hissetmek için genellikle aynı şekilde davranır, düşünür ve hissederiz. Çünkü yeni bir şeyi denemek ve kendimize yeni bir bakış açısı ile bakmak zordur. Kendimize karşı kör noktalarımız vardır. Terapide terapistin ayna tutması ile birlikte kendimize dair yeni bakış açıları kazanmak mümkündür.

 

Terapide Terapist ve Danışan Arasında Nasıl Bir İlişki Olur?

Terapide etik kurallar temel alınarak, danışanın haklarının ve sağlığının gözetildiği, danışana faydalı olmanın amaçlandığı bir ilişki vardır. Bu ilişki diğer her tür ilişki gibi kendine has özelliklere sahiptir. Nasıl ki anne-çocuk; öğretmen-öğrenci; işveren-çalışan ilişkilerinin kendine has özellikleri vardır; aynı şekilde terapist-danışan ilişkisinin de kendine has ve diğer ilişkilerden farklı bir biçimi vardır. Bu ilişkide sınırlar bellidir. Terapist danışanın sınırlarına girmez, danışana bir otorite olarak davranmaz ya da ona ebeveynlik yapmaz. Terapide, terapist danışanın kendi ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini hayata geçirebilmesini desteklemek için danışana gerekli yakınlığı gösterir; ama aynı zamanda danışanın bireyleşmesini ve sorumluluk almasını kolaylaştırmak için de onun sınırlarına saygı duyar.

 

Terapinin Sonlanması Ne Zaman Olur?

Terapi kişiye özgü bir çalışmadır. Herkesin geçmişi, deneyimleri, travmaları, kişilik özellikleri ve baş etme kapasitesi farklıdır. Bu nedenle terapilerin ne zaman sonlandırılacağına dair bir şey söylenemez. Benim çalıştığım analitik kökenli ekolde terapiler uzun sürmektedir. Bu birkaç yıl olabilmektedir. Ancak terapi sonunda varılan noktada, kişide meydana gelen değişimler artık onun bir parçası haline gelir.

 

Yazan: Uzman Psikolog Nilüfer Demirhan

Randevu Tel: 0553 594 86 74

Randevu Formunu Doldurmak için Tıklayınız

Yazar Hakkında

Contact Nilüfer directly

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi devam ederken öğrenci değişimi programı ile İtalya’da Universita Degli Studi di Torino adlı üniversitenin Psikoloji bölümünde eğitim görmüştür. İtalya’da öğrenim görürken aynı zamanda UISP (Unione Italiana Sport Piomente) adlı merkezde gelişim psikolojisi alanında gönüllü staj yapmıştır. Türkiye’de de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi’nin psikiyatri servislerinde (yatılı ve ayaktan) klinik psikoloji; TOFAŞ’ın insan kaynakları bölümünde örgüt psikolojisi alanında stajlar yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Uludağ Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisans kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır.2009 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi, Özel Avcılar Hospital, Rommer Tıp Merkezi ve Psikoloji Enstitüsü gibi çeşitli sağlık kurumlarında uzman psikolog olarak görev yapmıştır. Şu anda kurucusu olduğu merkezinde yetişkin ve ergenler ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Benzer Yazılar

Terapi Çerçevesi

Psikoterapinin sağlıklı ilerlemesi için seanslarda uygulanan bazı kurallar vardır. Bu kurallar terapinin etik ilkeler bağlamında yürütülmesini sağlar ve danışana güvenli bir terapi ortamı sunarak onun ruhsal gelişimini destekler. Bu kurallar bütününe terapi çerçevesi denir. Terapi çerçevesi danışana sınırları net...

Devamı

Evlilikten Beklentilerimiz ve Evlilikte Yaşanan Sorunlar

İlişki kurmak insanların en temel duygusal ihtiyaçlarından biridir. İlişkiler içinde kendi kişiliğimizi oluştururuz ve ilişkiler içinde büyürüz. Çünkü ilişkilerin bize sağladığı bazı temel duygular vardır ve bu duygular psikolojik olarak sağlıklı olabilmenin temel faktörleri arasındadır. Örneğin bir bebek dünyaya...

Devamı
Uzm. Psikolog Nilüfer Demirhan

Depresyon Nedir?

Birçok uzmana sorduğumuz ülkemizin ruh halini ve içinde yaşadığımız dinamiklerin ana prensipleri ile beraber kavramaya çalıştığımız, toplumumuzun tahammül seviyesinin en azlara inmesinin nedenleri üzerine Psikolog Nilüfer Demirhan’la keyifli ve birçok ayrıntıya dikkat çeken bir söyleşi yaptık. işte bu keyifli...

Devamı